Garderhøjfortet

Hvad udad tabes, skal indad vindes – på sporet af Nationalstaten

Skoleforløb for udskolingen. Gennem omvisning, kildestudier og dilemmaspil undersøger eleverne nationalstaten – opståen og udfordringer frem til idag.

Oplev Garderhøjfortet indefra, og lær om tiden omkring fortets opførelse. Danmark havde lige tabt store landområder i krigen i 1864, og tiden herefter var præget af stor fædrelandskærlighed og forsvarsvilje. Et udtryk for den spirende fædrelandskærlighed og forsvarsvilje var opførelsen af Københavns Befæstning – herunder Garderhøjfortet. Gennem omvisning, kildestudier og dilemmaspil undersøger eleverne nationalstatens opståen og diskuterer, hvilke udfordringer nationalstaten står over for i dag.

Underviser fra Garderhøjfortet. Tilbuddet er udviklet af Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.

Der kan bookes direkte på vores hjemmeside:

http://garderhojfort.dk/3126-2/

Garderhøjfortet
Foto

Thomas Sjørup

©

Garderhøjfortet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
650 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Samfundsfag - Politik
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Historiske scenarier: Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.

Historisk bevidsthed: Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed.

Politik: Demokrati; Eleven har viden om demokratiopfattelser.

Det politiske system, retsstat og rettigheder: Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark.