Nordsøen Oceanarium

Hvalforsker for en dag

Vi undersøger hvalernes biologi på detektiv-facon

Udgangspunktet er i bedste detektivstil og i dialogform at finde fakta om hvalen i Blokhus: Hvilken slags hval var det – og hvorfor lå den der? Herefter arbejder eleverne i grupper med at undersøge de seks hvalarter, der præsenteres i Hvalforskerhytten – desuden løser de opgaver om havpattedyr generelt i de øvrige udstillinger. I 3.-4. klasse gennemgås opgaverne afslutningsvis. I 5.-6. klasse arbejder eleverne gruppevis med en af de seks hvalarter. Her fremlægger grupperne ”deres” hval for de andre elever.

hvalforsker for en dag

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 900 kr. pr. forløb + 55 kr. pr. elev i entré.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
3.-4. kl.: Eleverne kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen. Eleverne har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.

5.-6. kl.: Eleverne kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen. Eleverne kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber.