Skoletjenesten Kolding

Hvis krigen kommer

- til Kolding

Hvordan kan man forberede en by på en krig? Med udgangspunkt i det spørgsmål undersøger eleverne kilder fra Kolding Kommune i Stadsarkivet og leder efter fysiske spor i byen fra tiden under Den Kolde Krig. Undersøgelsen giver eleverne en forståelse af, hvilket beredskab man etablerede i 1950’ernes Kolding, når de læser kilder fra civilforsvaret, leder efter bunkere i byen og ser eksempler på hvilke basale ting, man dengang forventede at skulle rationere, hvis krigen kom til Kolding. Det hele sættes i perspektiv til vores egen tid, når vi i fællesskab kommer med bud på hvilke basale ting, der er vigtige for vores liv i dag.

Post-its
Post-its, som er en del af en øvelse i forløbet
Foto

Skoletjenesten Kolding

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.

Eleven har viden om kildekritisk søgning.

Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster.

Eleven har viden om formidlingsformer.