M/S Museet for Søfart

Hvordan arbejder en historiker? – Kilder, kildekritik og søfartshistorie

Afprøv historikerens arbejde på egen krop

https://mfs.dk/hvordan-arbejder-en-historiker/

Afprøv historikerens arbejde på egen krop

I dette undervisningsforløb får eleverne et indblik i, hvordan en historiker arbejder. Det vigtigste arbejdsredskab for en historiker er kilder. Hvad fortæller kilderne os? Kan vi stole på dets udsagn? Hvordan kan vi sikre os, at de taler sandt? Historien og historiefortællinger er afhængige af de øjne, der ser på den, den samtid som historierne fortælles i, og de spørgsmål der stilles til fortiden.

Autentiske arkivalier

I grupper arbejder eleverne med udvalgte kilder fra 1700-tallet og frem til i dag. Kilderne er forskellige former for ægte arkivalier såsom bøger, breve, fotos og genstande.

Ved hjælp af kilderne, skal eleverne gennem en kildekritisk tilgang, tegne en profil af en specifik sømand. Hvad fortæller kilderne om sømanden? Kan kilderne fx sige noget om sømandens navn, alder, erhverv?

Forløbet afsluttes med, at hver gruppe giver en kort præsentation af den sømand, de fandt frem til i kilderne, og sammen med museumsunderviseren diskuteres, hvad kildekritik er, og hvordan det bruges.

https://mfs.dk/hvordan-arbejder-en-historiker

Museumsgenstande
Foto

Maria Dønvang

©

M/S Museet for Søfart

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
750 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX
Fag:
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse, Geovidenskab, Historie, Teknologi
Læringsmål:
Eleverne får indblik i:
– at indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
– at bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
– at demonstrere viden om fagets identitet og metoder.