Hjorths Fabrik

Industrialisering på Bornholm

Hjorths Fabrik danner rammen om et oplæg om industrialiseringen på Bornholm. Gennem en dialogbaseret tur rundt på Hjorths Fabrik perspektiverer vi fabrikkens grundlag, opstart og udvikling i forhold til industrialiseringen i Danmark og internationalt.

Hjorths Keramikfabrik står som en unik påmindelse om industrialiseringen på Bornholm i 1800-tallet og fremefter. Grundlaget var lokale råstoffer, lokal knowhow og evnen til at tilpasse sig skiftende moder og efterspørgsel. Men det er også historien om at bukke under for udenlandsk konkurrence, ændringer i samfundsudviklingen og folks levevis. Disse temaer bliver sat i sammenhæng og perspektiveret i en tur rundt på fabrikken, hvor vi følger lerets gang fra klump til færdigt produkt i butikken. Eleverne kan også lave logbog, tage fotos og korte videoer på fabrikken til videre brug hjemme på skolen.

Drejestuen på Hjorths Fabrik
Drejestuen på Hjorths Fabrik. Her drejede man leret til mange typer af produkter.
©

Bornholms Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Historie - Kronologi og sammenhæng, Natur/teknologi - Perspektivering, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Arbejdskendskab, Historie, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
håndværk og design