Esbjerg Kunstmuseum

Innovative undervisningsidéer

Undervisningsmaterialerne henvender sig til elever på 1. og 2. klassetrin og fokuserer på fagene dansk og billedkunst. De kan bruges på egen hånd i hele museets åbningstid.

I disse materialer tænkes kunsten og museet ind i den eksisterende undervisning i dansk, billedkunst og evt. andre fag, så den kan understøtte og berige de faglige mål samt invitere til varierede undervisningsformer og dermed anderledes måder at lære på.

Materialerne er udviklet af elever fra 2. klasse i samarbejde med museet. Samarbejdet tog form som et innovationsprojekt, hvor elever i 2.b. fra Cosmosskolen afd. Boldesager (2015/2016) var medudviklere på en række nye undervisningsmaterialer, der retter sig mod indskolingsklasser i grundskolen. Projektet havde en eksperimenterende karakter, idet der i høj grad blev lagt op til elevernes idégenerering, udvikling, realisering og afprøvning af de færdige idéer og materialer.
 
Resultatet er disse ni undervisningsidéer, der kan bruges af 1.-2. klassetrin. Andre grupper er naturligvis også velkomne til at bruge materialet.

http://myrthue.esbjergkommune.dk/skoletjenesten/laeringstilbud/esbjerg-…

Sæt krop på kunsten
Elever fra 2. klasse sætter krop på kunsten
Foto

Esbjerg Kunstmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Innovation og entreprenørskab, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme.
Eleven har viden om enkelt kropssprog.
Eleven kan deltage i rollelege og rollespil.
Eleven har viden om dramatiske roller.
Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift.
Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede.
Eleven kan aflæse centrale informationer i billeder
Eleven har viden om enkle visuelle og skriftlige notatteknikker
Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling.
Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder.
Eleven kan få øje på sproglige træk.
Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler.
Eleven kan stave lette ord.
Eleven har viden om bogstav-lyd-forbindelse.
Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge.
Eleven har viden om enkle præsentationsformer.

Se alle tilbud fra: