ivandet

Intro til fysik: tryk, opdrift og tyngdekraft

Eleverne skal med egen krop udforske havets kræfter med waders og våddragter. Vores oplevelser vil vi sammenligne med dyrenes tilpasninger til et liv i havet, og vi skal snakke om naturens kræfter og fysikkens love.

I lagunen i Tejn Havn vil vi udforske vores kroppe i et uvant element. Vi skal arbejde med, hvad det atmosfæriske tryk gør ved vores krop, og havdyr og planters livsbetingelser. Vi vil føle vægtløshed og tryk med våddragter og waders og snakke om, hvad det gør ved vores bevægelser.

Eksperimenter og snak vil føre os igennem trykken for ørerne til tangs evne til at stå oprejst i vandet og til betingelserne for astronauter, der arbejder i rummet.

I våddragt under overfladen kan vi rigtigt mærke havets kræfter

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
4000 kr.
Max deltagere:
29 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Idræt, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven har viden om havet som levested
Eleven kan udforske naturkræfter med egen krop og sanser
Eleven får igennem egen udforskning et ordforråd for naturens kræfter
Eleven kan perspektivere egne oplevelser til viden om naturen