Aabenraa Kommune - åben skole

Introduktion til golf

Sønderjyllands Golfklub tilbyder introduktion til golf i skolen. Et tilbud, som kan bidrage til en alsidig idrætsundervisning.

I golf begynder eleverne på samme niveau, da golf for fleste elever er en ny og ukendt disciplin i idræt. Derfor mødes de på lige vilkår til en fælles oplevelse, uanset om de er store eller små, drenge eller piger. Eleverne introduceres til en idræt, som kan dyrkes livslangt. Introduktionen til golf kan være en anledning til, at elever, der ikke føler sig hjemme i de traditionelle idrætter såsom boldspil eller gymnastik, bliver bevidste om golf som en alternativ fritidsaktivitet, som tilfredsstiller deres behov for fysisk aktivitet.

Eleverne bliver introduceret til flere af spillets facetter. Golf er et spil der kræver mange færdigheder, da der er mange forskellige slag. I undervisningen gennemgås de forskellige teknikker der udvikler elevernes boldkontrol. De enkelte slags delelementer gennemgås. Eleverne erkender gennem egen krop vigtigheden af den korrekte teknik, i disciplinerne putting, bunkerslag, lob slag, chip, pitch og slag med driver, jern og wedges.

Desuden spiller eleverne på klubbens par 3 bane, så de oplever vigtigheden af at kunne kontrollere krop og bold.

Eleverne skal udvise samarbejdsevner og social opmærksomhed i forhold til de idrætslige aktiviteter. Den etik og moral, der lægges vægt på i golf, er med til at fremme den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. Man er sin egen dommer og vil dermed få forståelse for fairplay. Eleverne er i samspil med naturen og bliver udfordret både fysisk og psykisk sammen med andre og lærer dermed deres egne reaktioner at kende.

Undervisningsforløbet foregår i Sønderjyllands Golfklub.

Inspirationsmateriale til undervisning før og efter
Golf i skolen. Øvelser og ideer til golfundervisning i skolen, som bygger op til besøget. Udarbejdet af Dansk Golf Union
 

Hvornår? 
Tidspunkt og forløb aftales med klubbens Golfpro. Tilbuddet gælder fra 1. april til 30. September  

Hvem gennemfører aktiviteten? 
Golfpro Thor B. Andersen 

Materialer: 
Klubben stiller udstyr til rådighed, men man må også meget gerne selv tage udstyr med. 

Det forventes, at deltagerne møder i praktisk udetøj og -sko. Undervisningen gennemføres uanset vejrforhold. 

Tilmeldingsfrist: 
Min. 4 uger før opstart 

Kontakt og hør nærmere: 
Sønderjyllands Golfklub 
Golfbanevej 3 
6360 Tinglev 
Mail: sonderjylland@sdjgolf.dk  
Tlf.: 74 68 75 25

Transportpulje
https://pucaabenraa.aula.dk/sundskole/transportpulje 

Aabenraa_Kommune

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Idræt - Alsidig idrætsudøvelse
Fag:
Idræt
Læringsmål:
Eleverne lærer grundlæggende golfteknik