Isfjordscentret

Isfjeld – mellemtrinnet

I de vedlagte filer findes både besøgsmateriale til brug ved besøg på Isfjordscentret og onlinemateriale, som særligt er beregnet til brug i klassen. Om det sidste skal bemærkes, at elevmaterialet ud over i pdf-format også foreligger i keynote-format, og det kan være nemmere at arbejde med, især hvis man bruger iPad. Det kan hentes her: https://isfjordscentret.gl/wp-content/uploads/2023/08/Isfjeld-mellem-ke…

Iskrystal
Iskrystal
Foto

SnowCrystals.com

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation
Fag:
Geografi, Natur/teknologi
Læringsmål:
• eleverne opnår viden om, hvordan isfjeld dannes.
• de opnår en særlig viden om Sermeq Kujalleq-gletsjeren og isfjeldene, der kælves fra gletsjerfronten.
• de opnår kendskab til isfjeldenes bevægelser i Isfjorden, og hvor de driver hen, før de smelter efter tre-fire år.

Se alle tilbud fra: