Gentofte Genbrugsstation - Affald og Genbrug

KEND DIT AFFALD - det er smart at sortere

Et læringsmateriale om sortering, genbrug og gode affaldsvaner med øvelser til alle klassetrin.

Genbrug og sortering af affald er vigtigt, hvis vi skal hjælpe miljøet – både på den korte og den lange bane. Og man kan ikke starte for tidligt.

Materialet sætter sortering og gode affaldsvaner på skoleskemaet og behandler forskellige temaer inden for affald og sortering. Gennem øvelser, dialog og bevægelse kan eleverne blive opmærksomme på egne vaner og motiveret til at sortere, når de skal diskutere egne og klassekammeraternes affaldshåndtering i hverdagen.

Eleverne kan også blive klogere på, hvordan råstoffer udvindes og bliver til produkter. De får også indsigt i, hvordan affald kan genanvendes, når det sorteres på den rigtige måde.

Øvelserne kan anvendes uafhængigt af hinanden og med minimal forberedelse og varer 30-45 minutter.

Materialet er udviklet i forbindelse med implementering af affaldssortering på Gentofte Kommunes folkeskoler, men kan bruges af alle skoler til at lære om affald og genbrug.

Ressourcehistorie for metal

Materialehistorier
Ressourcers rejser
Foto

Lisbet Krøll

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Se læringsmål under øvelser.