Aarhus Teater

KLAR TALE - MED KROPPEN FORREST

Vidste du, at de første 20 sekunder i mødet med et andet menneske er afgørende for, hvordan vi synes om det andet menneske?
Skal dine elever præstere og formidle fagligt stof for klassen? Eller skal de inden længe til eksamen? Så er dette kursus relevant for jer!

På kurset får eleverne redskaber fra skuespillerens værktøjskasse til at fremstå autentiske og formidlingsbevidste. De bliver kærligt og præcist guidet igennem forskellige teaterøvelser og får derigennem bevidsthed om, hvordan de rent kropsligt kan fremstå klare, tydelige og troværdige. 

Vi undersøger og eksperimenterer med, hvordan den enkelte elev bliver den bedste udgave af sig selv i forhold til at bruge kroppen i en fremlæggelsessituation. Eleverne styrkes i at bruge deres kropssprog og få større kropsbevidsthed.

Præsentation og formidling er et kursus, der med udgangspunkt i enkle teaterøvelser har fokus på den formidlingsbevidste krop – ikke det talte ord.

Præsentation og formidling
PRÆSENTATION OG FORMIDLING
Foto

Aarhus Teater

©

Aarhus Teater

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1000 kr.
Yderligere priser:
Prisen er for skoler i Aarhus kommune. Skoler uden for kommunen: 2000 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk, Projektopgaven, Sproglig udvikling
Læringsmål:
At styrke elevens bevidsthed om den kropslige formidling i en eksamens- og fremlæggelsessituation.

Se alle tilbud fra: