Mosede Fort, Danmark 1914-18

Klar til kamp – Idræt på fortet

Eleverne får sved på panden og græs på knæene, når de skal træne soldaternes idrætskampe på Mosede Fort og vise deres værd for Danmark.

Hvis 1. Verdenskrig kom til Danmark, var det afgørende at være klar til kamp. På egen krop kan eleverne opleve, hvordan soldaterne holdt motivationen oppe med forskellige idrætsøvelser, mens de forberedte sig på, at krigen kunne komme.

For soldaterne var idrætsstævnerne både et kærkomment tidsfordriv og samtidig moralsk opbyggende. Ligesom de danske soldater skal eleverne teste sig selv inden for disciplinerne: samarbejde, hurtighed, styrke, præcision og våbenlære ved at træne fodbold, hurtigløb, tovtrækning, håndgranatskast og bajonetfægtning.

Forløbet foregår udendørs på Mosede Forts græsklædte volde, så husk praktisk tøj.

Omsatte læringsmål:

  • Eleverne kan samarbejde om at lave historiske idrætsøvelser, der kræver tekniske færdigheder inden for løb, spring, kast.
  • Eleverne kan indgå i en dialog om, hvordan det var at bo i Danmark under 1. Verdenskrig.

 

Klar til kamp!
Klar til kamp!
Foto

Mosede Fort, Danmark191418

©

Greve Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer
Fag:
Historie, Idræt
Læringsmål:
Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter
Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre
Idræt: Videns- og Færdighedsmål: ”Normer og værdier”
Eleven har viden om normer og værdier i idrætskultur
Idræt: Videns- og Færdighedsmål: ”Kropsbasis”
Eleven kan anvende kropsbevidsthed i bevægelser
Idræt: Videns- og Færdighedsmål: ”Løb, spring og kast”
Eleven kan beherske tekniske færdigheder inden for løb, spring, kast
Historie: Videns- og Færdighedsmål: Det lokale, regionale og globale
Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt

Se alle tilbud fra: