Hjørring Bibliotekerne

Klar til opgaven!

Find, vurdér og selektér information til opgaver

Vi giver en introduktion til konkrete kilder til information og anvendelsen af disse til projektskrivning.

Eleverne skal selv prøve at finde, vurdere og selektere information til deres projekt samt anvende disse informationer til at skrive indledning og motivation for valg af emne. Eleverne lærer at foretage relevansvurdering og blive kritiske i deres stillingtagen til forskellige kilder og disses typologi og indhold. De lærer også at dokumentere deres opgaver med citater og referencer til kilder. Derudover vil de efterfølgende kunne lave en litteraturliste.

Det er en fordel, hvis eleverne allerede har et overordnet emne, som de skal skrive ud fra. Inden besøget skal læreren have sendt dette emne til biblioteket. Eleverne skal have adgang til computer på kursusdagen.

Tilbydes efter aftale med skolerne i forbindelse med projektskrivning.

Klar til opgaven

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Historie - Kildearbejde, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder
Fag:
Dansk, Historie, It og medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Efter forløbet har eleverne opnået viden om og strategier for informationssøgning og kan finde relevante kilder til at søge inspiration til emner. Eleverne har lært at forholde sig kildekritisk til det fundne materiale.