Makerspace Aabenraa

Klima (valg)plakater

I dette forløb kombinerer vi samfundsfag, dansk og billedkunst. I skal som elever arbejde med udvalgte partiers klimapolitik, som herefter skal omsættes og grafisk designes til en valgplakat. Eleverne skal have arbejdet med billede og reklame, inden I booker dette forløb. Vær opmærksom på, at tilbuddet er gratis, såfremt I er medlem af Makerspace-samarbejdet.

Indhold: Vi arbejder i dette forløb med design thinking-processen.

Eleverne bliver delt op i mindre grupper og får tildelt et parti, hvis klimapolitik de skal undersøge.

6 politiske partier

 • Dansk Folkeparti
 • Enhedslisten
 • Socialdemokraterne
 • Venstre
 • Konservative
 • Alternativet

Undersøgelsesfasen:

 • Undersøg partiernes klimapolitik, tekst og politisk analyse
 • Undersøg øvrige valgplakater – hvordan er de opbygget
 • Undersøg farver og symbolers betydning for reklamer
 • Hvordan er en reklame bygget op
 • Billedanalyse, hvordan får man sit budskab visualiseret i et billede

Idegenereringsfasen:

 • Idegenere på, hvilke symboler, farver, bevægelseslinjer m.m. der skal være på deres valgplakat
 • Hvilke symboler virker stærke
 • Hvilke farver symboliserer forskellige dynamikker
 • Der tegnes herefter skitser på papir, og efterfølgende laves grafisk design i programmet Illustrator

Konstruktionsfasen:

 • Konstruerer reklamen som et produkt analogt eller digitalt
 • Tag et billede af produktionen, hvis ikke det er tegnet digitalt
 • Evt. print reklamen på en mulepose
 • Fokus på layout, klipning, sløring etc.
 • Print på vores store plot cutter
 • Lav tryk med den klassiske varmepresser

Faglighed: 

Her tales der ind i fagene håndværk og design, billedkunst samt dansk og samfundsfag.

Elementer ift. fagene:

 • Billedanalyse
 • Tekstanalyse
 • Farver som virkemiddel
 • Politisk analyse
 • Reklameanalyse og dens virkemiddel

Teknologiforståelse:

Digital myndiggørelse: En indsigt i den måde, reklamer er konstrueret på, hvilken indvirkning de har, samt hvordan de påvirker modtageren (kritisk tankegang).

Teknologisk handleevne: Kompetence i at omforme et politisk budskab til et visuelt digitalt billede og herefter anvende dette i en teknologisk produktion (trykmaskinen, og hvordan den virker).

Designproces: Kompetence i at arbejde ud fra en særlig proces ift. teknologiforståelse. Den designproces, vi arbejder ud fra, er designcirklen, som er udviklet af AU (Aarhus Universitet).

Kontakt: Formidler Christoffer Hansen, mobil 24625963 eller e-mail: chrih@aabenraa.dk

Forberedelse på egen skole: Det forventes, at eleverne har arbejdet med både billed- og reklameanalyse inden besøget i Makerspace. At eleverne har gennemgået de ovenstående politiske partiers klimapolitik og har arbejdet med klimapolitikken.

Klimaplakat

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Samfundsfag - Politik
Fag:
Billedkunst, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kender til billedanalytiske elementer.

Eleven kan omsætte ord til symbolik.

Eleven har forståelse for symbolik og farver i valgplakater.