Nordatlantisk Hus

Klimaforandringer og klimatilpasning i Nordatlanten

Hvad er global opvarmning? Hvorfor sker det? Hvorfor er Arktis særligt vigtig og særligt hårdt ramt af klimaforandringer? Hvad sker der med indlandsisen og gletsjerne på Island, når temperaturen stiger? Og hvorfor er lunden ved at forsvinde fra Færøerne?

I dette forløb dykker vi helt ned i klimaforandringerne i Arktis. Vi skal se på både processer og effekter knyttet til global opvarmning, hvilken betydning de har for den arktiske natur, og hvordan de påvirker resten af verden. Vi skal se på nogle af de ting, man i dag gør for at tilpasse livet i Nordatlanten til et foranderligt klima, og hvordan Island spiller en central rolle i at komme med løsninger til klimakrisen. Vi skal også lave små forsøg og arbejde med filmformidling om klimaforandringer, som kan vises i husets formidlingsudstilling.

Forløbene inkluderer:

  • Et didaktiseret forberedelsesmateriale, som fremsendes efter booking.
  • Et fysisk forløb i Nordatlantisk Hus med fokus på læring om Grønland, Island og Færøerne gennem oplæg, oplevelser og projektarbejde.
  • Mulighed for at arbejde videre med emnet i et projektorienteret forløb på skolen.
  • Et evalueringsmateriale, der indeholder et spørgeskema og en digital quiz, hvor eleverne kan genopfriske deres læring om Nordatlanten.

Projektet er finansieret af Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Gardner med salat i Sydgrønland
I Sydgrønland kan man dyrke grøntsager, f.eks. nogle former for salat.
©

Mads Pihl - Visit Greenland

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Elevernes alsidige udvikling, Geografi - Kommunikation, Geografi - Undersøgelse, Samfundsfag - Økonomi
Fag:
Biologi, Elevernes alsidige udvikling, Geografi, Samfundsfag
Læringsmål:
Biologi, undersøgelse, økosystemer: Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser.
Biologi, perspektivering, økosystemer: Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer.
Biologi, perspektivering, anvendelse af naturgrundlaget: Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt.
Biologi, kommunikation, formidling: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
Biologi, kommunikation, argumentation: Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag. Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation.
Elevernes alsidige udvikling: Eleverne skal udvikle evnen til at tænke og handle kreativt. Evnen til aktivt at formulere personlige og sociale meningsfulde projekter, mål og strategier for at virkeliggøre og evaluere disse.
Geografi, undersøgelse, jordkloden og dens klima: Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold. Eleven har viden om klimazoner og plantebælter.
Geografi, undersøgelse, naturgrundlag og levevilkår: Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår. Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion.
Geografi, kommunikation, formidling: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier. Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold.
Samfundsfag, økonomisk vækst og bæredygtighed: Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst.

Se alle tilbud fra: