Københavns Museum

Københavns porte

Forløb for indskolingen med udgangspunkt i fortællingen om hovedstadens porte og voldsystem. Eleverne inddrages aktivt gennem øvelser og går i rolle som en af fortidens københavnere, der søger adgang til byen.

Gennem en inddragende og aktiv rolleleg i udstillingerne undersøger vi Københavns gamle befæstning og dens betydning for bylivet, og sammen bliver vi klogere på både København og de mennesker, der boede og besøgte byen for ca. 300 år siden. Vi undersøger, hvordan porte og volde så ud, og hvilke forskelle der er mellem dengang og i dag. Eleverne går i rolle som en af fortidens københavnere og skal se, om de kan passere både brovagt og portvagter i deres forsøg på at få adgang til byen. Gennem rollelegen redegør vi for forskelle i status og livsvilkår, mens vi udforsker forskelle og fællesskaber på tværs af tid.  

Book direkte via link i den grønne bjælke.

Spørgsmål angående booking og undervisning kan rettes til Marie på qf0d@kk.dk eller 29102281

Eckersberg, Nørreport.
Eckersberg, Nørreport.
Foto

Eckersberg, Københavns Museum

©

Københavns Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
600 kr.
Yderligere priser:
Forløbet er gratis for københavnske folkeskoler gennem Åben Skole.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Eleverne opnår viden om Københavns befæstning.

Eleverne kan relatere ændringer i bylivet og livsvilkår til eget liv.

Se alle tilbud fra: