Lemvig Museum

Kold krig og bunkerrotter

Under Christinelystskolen ligger en gemt og glemt bunker, der fortæller historien om den kolde krig og frygten for atomkrig. Bunkeren, der skulle fungere som kommandocentral for det civile beredskab, står næsten fuldstændig intakt. Gennem fortælling og rollespil oplever eleverne, hvordan kommandocentralen til det civile beredskab skulle fungere i tilfælde af krig, og hører om baggrunden for, at bunkerne blev bygget over hele landet i 1960'erne.

Hvordan må det være at sidde i en bunker og skulle træffe vigtige beslutninger, mens krigen raser over hovedet på dig? Det er nok svært at svare på. Men rollespillet BUNKERROTTER sætter eleverne i situationer, der til en vis grad ligner – og udspiller sig i et autentisk miljø.

Lemvig Museum har overtaget kommandobunkeren under Christinelystskolen. Kun få kender den, for det var i mange år en stor hemmelighed, at den eksisterede. Den blev bygget i midten af 60’erne under den kolde krig og skulle bruges af det lokale beredskab som kommandobunker. Her ville politimesteren, den lokale leder af Civilforsvaret og andre nøglepersoner opholde sig i tilfælde af, at Warszawa-pagten angreb, og herfra ville redningsarbejdet, evakuering mv. blive styret.

I rollespillet er det eleverne, der skal træffe de svære beslutninger. Hvad gør de, når de ikke har brandfolk nok, hvem skal evakueres først, hvad stiller de op, når fjenden sprænger en atombombe?

Forløbet bygger på et rollespil udviklet af Skanderborg Museum, og undervisningsmateriale til forberedelse og efterbehandling kan hentes via https://www.museumskanderborg.dk/koldkrigsrollespil

Mødested: parkeringspladsen foran Christinelystskolen, Christinelystvej 3, 7620 Lemvig

Intern alarm i bunkeren

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Faglige mål for faget Historie (A)
Eleverne skal kunne:
- Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- Redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof
- Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra 1945 til 1989
- Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
- Forskellige styreformer og samfundsorganisationer
- Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
- Politiske og sociale revolutioner
- Politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- Globalisering
- Historiebrug og -formidling

Se alle tilbud fra: