Skoletjenesten Kolding

Koldinghus gennem 750 år

En introduktion til Koldinghus

Hvorfor ligger der et slot i Kolding, og hvordan kan vi vide, at der har boet konger og dronninger?

 

Med øjne og fantasi som de vigtigste redskaber, undersøger eleverne i dette forløb slottets lange og spændende historie. De lærer, hvordan man kan se spor i bygningen og bruge dem til at fortælle om de 750 år, hvor der har ligget et borganlæg i Kolding.

Har I en hel fagdag til rådighed kan forløbet med fordel kombineresmed byvandringen Kolding i middelalder og renæssance. eller forløbene Dronning Dorotheas Kolding og Med Christian 4. på Koldinghus.

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

Elever på Koldinghus
Elever i gang med at undersøge Koldinghus fra gårdspladsen.
Foto

Eva Kristensen/

©

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om magtforhold og samfundstrukturer før og nu
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden
Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverdenen
eleven har viden om begivenheders firudsætning, forløb og følger