Museum Jorn

Kreative maleprocesser

På denne workshop går vi bag om Asger Jorns kreative eksperimenter og udforsker hans forskellige kunstneriske idéer.

Målgruppe: Hver workshop tilrettelægges til gruppens faglige niveau samt med blik for særlige ønsker.

I denne workshop går vi bag om Asger Jorns kreative eksperimenter og udforsker hans forskellige kunstneriske idéer. Vi starter med en aktiv omvisning, hvor eleverne gennem skitsetegning og små øvelser bliver fortrolige med Jorns værker og forskellige billedudtryk.

Derefter går vi i værkstedet og afprøver forskellige eksperimenterende maleprocesser. Her kan man ikke male forkert! Vi lægger penslen til side og afprøver alternative metoder til at male og skabe billeder. Vi undersøger maleriernes muligheder og eksperimenterer med vores egne teknikker.

Se videoer af drypmalerier og kugletrillebilleder her

Faglige mål

At tage på guidet tur kan bidrage til at arbejde med flere mål for undervisningen i billedkunst på grundskoleniveau:

Efter 3. klasse:

Eleven

– har viden om farveblanding
– kan samtale om billeders funktion
– har viden om visuelle tegns betydning
– kan samtale om billeders opbygning og indhold
– kan kategorisere billeder efter forskelligt indhold og form

Efter 6. klasse:

Eleven

– har viden om farvelære
– har viden om komposition, materialer og teknikker
– har viden om stilarter og formsprog
– har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst
– har viden om billeders kommunikative muligheder lokalt og globalt
– har viden om billeders kommunikative funktion

Valgfag (7.-8. klasse)

Eleven

– har viden om hvilke funktioner og formål et billede kan have
– kan skelne mellem forskellige måder at komponere og layoute billedelementer på
– kan på baggrund af afprøvninger og eksperimenter træffe begrundede valg i billedfremstillingen
– har viden om forskellige typer af afsender og modtagerforholdMÅLGRUPPE:
Workshoppen henvender sig til alle, som gerne vil fordybe sig i Asger Jorns kunstneriske univers med legende, eksperimenterende skabelsesprocesser.

PRAKTISK INFO:
Varighed: i alt 1,5 time (45 min. omvisning + 45 min. værkstedsaktiviteter)
 

Workshop på Museum Jorn
Eksperimenterende maleprocesser på Museum Jorn

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling
Fag:
Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Billedkommunikation
Visuelle udtryk
Mundtlighed