Naturcenter Amager Strand

Kriblekrable dyr på land, skoler

Med skærpede sanser og godt udstyr går vi på jagt efter strandens smådyr og insekter.

Hvilke krible-krable-dyr kan man fange på landjorden? Hvordan fanger man de små dyr og insekter? Og hvordan ser man forskel på dem?

Med insektsugere, spand og evt. insektnet går eleverne på jagt efter årstidens smådyr i klitterne og vegetationen på Amager Strand. De prøver kræfter med at fange dyr ved hjælp af forskellige metoder og forskelligt udstyr. 

I undervisningsforløbet får eleverne mulighed for at undersøge, indsamle og artsbestemme, samt bruge deres forhåndsviden om krible-krable-dyrene på stranden.

Undervisningsforløbet kan bookes fra april-oktober

 

NAS
Foto

Naturcenter Amager Strand

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Varigheden af undervisningen tilpasses den enkelte gruppe. Undervisningen er gratis og forbeholdt folkeskoler og daginstitutioner fra Københavns og Frederiksberg Kommune
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.

Eleverne har viden om enkle undersøgelsesmetoder.

Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.

Eleven har viden om de forskellige små dyr på stranden.

Se alle tilbud fra: