Nordsøen Oceanarium

Kryb og kravl på havets bund

Undersøgelser af levende havbundsdyr i vådlaboratoriet.

Ved vådlaboratoriets vådbord studerer vi i grupper på op til 14 elever ad gangen søstjerner, søpindsvin, krebsdyr og muslinger. Under studiet af dyrene samtaler vi om dyrenes udseende og levevis - eleverne får mulighed for at røre ved de levende dyr. Bagefter studeres dyrene i akvarierne på egen hånd sammen med klassens lærer.

kryb og kravl på havets bund

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 600 kr. for det første forløb - 400 kr. for de efterfølgende + 50 kr. pr. elev i entré
Max deltagere:
14 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse af levende havdyr i forhold til udseende, levevis og levested. Eleverne kan genkende nogle af Nordsøens karakteristiske havdyr og placere dem i de forskellige systematiske hovedgrupper. Eleverne har erfaring med/kendskab til at håndtere levende havdyr.