Kulturskolerne

Kulturpakke – Afrikansk trommefest – Skoler: 0.-9. klasse

Humøret er højt, og trommerytmerne får frit løb, når vi skal holde afrikansk trommefest.

Sellasis energi er smittende, og hans humør er det samme. Udstyret med trommer og rytmeinstrumenter til hele klassen skal vi på tur ind i Afrikas musikalske arv.

Vi skal tromme, trampe, danse og synge.

I denne Kulturpakke er der fokus på både at lave lyd kollektivt og samtidig give plads til individuelle fortolkninger og den enkelte.

Når man spiller sammen, er man afhængige af hinanden, og vi øver os på at lære at ”læse” hinandens signaler. Her kan vi spille som gruppe eller skiftes til at spille en lille ”solo”.

Igennem den legende tilgang til de afrikanske rytmer øver eleverne sig på at byde ind – og at anerkende hinanden.

Obs: Kulturpakken kan tilpasses til alle klassetrin!

Formål

  • Elevernes rytmesans og bevægelsesglæde bliver stimuleret
  • Eleverne lærer musik at kende, som måske ikke ligner det, de er vant til at høre. Herigennem udvides og udfordres deres begreb om musik og kultur.
  • Samtidig med at det motoriske styrkes, udfordres også hjernen – for det kræver koncentration og koordinering at holde styr på rytmerne. Sellasi sørger naturligvis for at udfordre tilpas, så alle får en god oplevelse.

Forberedelse

  • Kulturpakken foregår på Kulturskolerne, og I skal blot møde op.
  • Det er vigtigt, at alle har tøj på, de kan bevæge sig i, og at lærerne indgår som en aktiv del af kulturpakke-workshoppen.

Det kan I også gøre inden besøget

  • Lyt og bevæg jer til forskellige typer (tromme)musik.
  • Tal om forskellige verdensdele og lande, placer dem på en globus eller et kort, og lyt evt. til musik fra forskellige verdensdele.

Det kan I gøre efter besøget

  • Lyt til mere afrikansk musik, og fortsæt med at danse og tromme – lav egne rytmer, og eksperimenter med trin (se fx disse profiler på Instagram: "Masakakakidsafricana” ”smashkidsafrica”)

Underviser

Sellasi Kwaku Dewornu, musiker og underviser på Bongobongoaftenskole.dk  

Hvor: Kulturskolerne, Store sal  
Antal børn: 26 elever

Varighed: Én dag, kl 9.00-11.00

Periode: 2023 august-november, 2024 januar-juni 

Sellasi trommer
Sellasi i fuld gang med trommen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Idræt, Musik, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget musik:

Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik. Faget skal medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Stk. 3. I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget idræt:

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst
til bevægelse. Eleverne skal gennem alsidig idrætspraksis have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af.