Kulturskolerne

Kulturpakke - Breakdance - Skole: 0.-10. klasse

Hvilke udtryksmuligheder har kroppen?

Det er børn og unge, der udtrykker energien og pulsen i dansens udtryksformer i storbyen. Gennem dans, fysisk teater og akrobatik oplever vi dansens muligheder. Der afprøves forskellige breakdance-moves og eksperimenteres med dynamisk koreografi. Inspirationen tager udgangspunkt i urbane danseformer.

Formål

At tilbyde et supplerende tilbud inden for sundhed og bevægelse, hvor eleverne kan opleve glæden ved at bruge kroppen som fortæller, træne sanser og fantasi og styrke deres energi og koncentration.

Forberedelse

  • Medbring tøj, man kan bevæge sig i, indendørs kondisko og noget at drikke.
  • Læreren er med under opvarmningen. Det betyder noget, at alle er med fra starten. Opvarmningen varer ca. 30-45 minutter.

Forløbet

Vi starter med opvarmning af hele kroppen og udforskning af bevægelser. Introduktion til grundlæggende breakdance-moves og akrobatiske elementer, som alle kan være med på. Vi har det sjovt med at danse sammen og slutter med at vise, hvad vi kan, for hinanden.

Hvor Kulturskolerne, Store sal

Varighed Én dag, kl. 9-12

Periode 2019: 21.-23. okt., 11.-14. nov., 25.-27. nov. og 2020: uge 12, uge 16

Underviser Uppercut Danseteater www.uppercutdanseteater.dk

Breakdance skoler

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
Kl. 9.00-12.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Dansk, Drama, Idræt, Musik
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsmål i faget idræt:

0. KLASSE
KROP OG BEVÆGELSE
Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen.

1.-2. KLASSE
ALSIDIG IDRÆTSUDØVELSE
Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

DANS OG UDTRYK FASE 1
Færdighedsmål: Eleven kan bevæge sig rytmisk til en variation af musikformer.
Vidensmål: Eleven har viden om kroppens grundlæggende bevægelsesmuligheder.

3.-5. KLASSE
Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis.
Færdighedsmål: Eleven kan udføre grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk.
Vidensmål: Eleven har viden om variationer i bevægelser inden for dans og udtryk.

6.-7. KLASSE
Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.
Færdighedsmål: Eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser inden for kulturelle danse og stilarter.
Vidensmål: Eleven har viden om kendetegn ved kulturelle danse og stilarter.

8.-9. KLASSE
Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.
Færdighedsmål: Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier.
Vidensmål: Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans.