Kulturskolerne

Kulturpakke - Den gode historie - Skole: 5.-7. klasse

Forfatter for en dag

At være forfatter handler om at åbne øjne og ører for verden omkring sig. Det handler om at opdage historierne. Du kan skrive om det sørgelige, det farlige, det pinlige og det underlige. Det vigtigste er, at det, du fortæller, betyder noget for hovedpersonen.

Det slår gnister, når du slår to sten sammen. Sådan må det også gerne være med en historie. Hvis alt er lykkeligt, er der ingen fortælling. Historier handler om det svære, om konflikt. Det findes alle vegne. I skolegården, i toget eller på stranden. Mellem søstre, på fodboldholdet eller i det virtuelle rum. Hvad nu, hvis det for eksempel viser sig, at din cyber-ven slet ikke er den, du tror?

Formål

Eleverne skal få lyst til at forholde sig til verden omkring sig gennem at læse og skrive. De får åbnet for deres fantasi og sat ord på tanker og forestillinger om den verden, de lever i. De skal opnå udtryks- og læseglæde, øge evnen til indlevelse og få indsigt i litteratur og anden fiktion.

Forberedelse

  • Eleverne skal læse en roman af forfatteren.
  • Se hjemmesiden www.ida-marierendtorff.dk. Her ligger bl.a. undervisningsmateriale til "Lige nu er allerede i morgen".
  • Eleverne må meget gerne forberede spørgsmål til forfatteren.
  • Medbring computer og/eller skriveredskaber og papir på selve dagen.

Forløb

Forfatteren Ida-Marie Rendtorff præsenterer sine bøger og fortæller om historien bag historierne, om sin arbejdsdag og om at lave research.

I skriveværkstedet vil eleverne komme til at skrive små fiktionstekster. Afsættet kan være en titel, en genstand, et billede, en avisoverskrift. Selvom en idé udspringer af den virkelige verden, kan historien sagtens ende som fantasy, sci-fi eller gys. Øvelserne skærper elevernes bevidsthed om fortælletekniske virkemidler; noget, de vil kunne overføre på den generelle undervisning i dansk.

Hvor Kulturskolerne, Musik 0

Varighed Én dag, kl. 9-13.30

Periode 2019: uge 40-41 og 2020: uge 14, uge 17-18

Fag Primært dansk, men ellers fag, som handler om det at være menneske. Workshoppen styrker læseglæden, formuleringsevnen, den psykologiske indsigt og bevidstheden om at være et individ i samfundet.

Underviser Ida-Marie Rendtorff, forfatter, www.ida-marierendtorff.dk

Ida-Marie Rendtorff

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4½ time
Pris:
950 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-13.30
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Nordisk sprog, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget dansk.

5.-6. klasse

FREMSTILLING FASE 1

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Færdighedsmål: Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster.

Vidensmål: Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer.

7.-9. klasse

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Færdighedsmål: Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster.

Vidensmål: Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer.