Kulturskolerne

Kulturpakke – LegeAgenten kommer på besøg – Dagtilbud: 0-3 år og 3 -6 år

Tre gange kommer LegeAgenten Yasmin ud i jeres dagtilbud og finder sammen med børnene legen, musikken og magien i alt.

Leg er for alle; under leg dannes vi, afprøver os selv og bliver modigere.

Legeagenten er en serie af besøg af Yasmin, hvor vi i samskabelse improviserer, sanser stemninger og finder legen og musikken i alt.

Hverdagsrummet er mulighedsrummet. Med den styrkede pædagogiske læreplan som kompas, går vi efter, at legen har en værdi i sig selv. Det betyder, at processen er målet, og produktet er noget, vi bærer i os. LegeAgentens besøg er historiefortællende fantasirejser, hvor impulser bliver sendt ud fra Yasmin, og de svar, der kommer, bliver brugt i legen. 

Måske bliver reolen til en trommevæg?

Madkasserne får en sang med på vejen?

Navnene får lyde på? Stole og borde bliver til grotter og skibe?

Kroppen er i bevægelse og et tæppe bliver et flyvende skib?

Gangene, køkkenet, legepladsen?

Vi kommer rundt i børnehaven og ud på legepladsen – og musikken er rammen.

Legende tilgang er; inkluderende, modig, samskabende, børnenes spor. Det orkestreres af kunstneren med en klar ramme og en dramaturgi; en start, en midte, en afslutning.

Besøgene kan ses som guidede improvisationer, hvor børnene oplever, at deres input er vigtige og driver legen frem, og de oplever, hvordan de kan forandre og forundre ved at sige ”ja” til legens muligheder.

LegeAgentens besøg er for de vilde og de stille og drysser med glimmer og muligheder i en foranderlig verden.

Formål

  • Både de stille og de vilde børn kan have glæde af LegeAgentens besøg. Da det er samme børnegruppe alle tre gange, har børnene mulighed for at lære både Yasmin og ”konceptet” at kende i eget tempo, og de børn som f.eks. mest er iagttagende første gang, kan have fundet modet til aktiv deltagelse de efterfølgende gange – og ender ofte med at få meget stor glæde af forløbet.
  • Børnene bliver styrket i troen på egne evner, og at det, de byder ind med, er godt – og godt nok!
  • Børnenes fantasi udforskes, udfordres og danner afsæt for dagenes forløb.
  • Koordinationen og stemmen tages i brug og trænes.

Forberedelse

I som institution kan komme med et ønske, et undringspunkt eller noget, jeres specifikke børnegruppe tumler med – et punkt, hvor I kunne tænke jer, der kom mere legende tilgang. Dialogen er direkte med kunstneren.

LegeAgenten på besøg, der kan tilpasses alle aldersgrupper imellem 0 og 6 år! Men besøgene fungerer bedst, hvis det er en relativt jævnbyrdig gruppe ift. alder/udviklingstrin. I har mulighed for at tale med Yasmin om, hvilken af jeres børnegrupper der potentielt kan have størst glæde af forløbet. 

Det kan I gøre efter besøget

I vil modtage en rekvisitliste samt en musikliste til inspiration. De ideer, I har fået i forløbet, kan I udvikle og afprøve sammen med børnene, måske kan I lave en Sansekuffert, hvor I samler magi og ideer? Heri kan I også have en LegeAgentbog, hvori de voksne skriver ned, hvad I lavede og forvandlede den dag, så det kan smitte med ideer til andre i institutionen, og man kan afprøve hinandens ideer.

Underviser

Yasmin Elvira Steenholdt, er sanger, musiker, skuespiller og danseinstruktør, og har siden 2010 specialiseret sig i børneforløb. I dagtilbud og specialområdet. Med over 2000 workshops, har hun indsamlet empiri til at kunne målrette og inkludere alle, på kort tid og med omtanke. Alle ideer er gode, og det er netop vores forskelligheder, der er vores styrke. Hun har en diplomuddannelse i børnekulturformidling og er med i det nationale kulturprojekt Legekunst

Links fra podcast med førende forsker indenfor leg: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1nOaQp-0009l0-56&i=57e1b682&c=9z0jccu02Dpj_Vr1YGdxJ4oDn11D3HrnA_kpoJyOuPur1CI-oFJluzHLwsV2eLjMgyjADI0AshIu4b7r3bl9kx2_hHH00_ogbnjlEgaaG9pD5EmRcv_mWbHXrHoyGXBdHygR5nO1yG4lu0BQrW6aYYChNlKGajszZgRNDYWnBg0KBmnYsFf3hk1P46X5k8hzhmxaIglD5JpJ4W0OyjnMcQ

Podcast https://danske-podcasts.dk/podcast/legekunst/-om-at-finde-modet-til-at-lege-med-som-voksen-yasm

Musik skrevet til børn og deres voksne https://www.lirumlarumleg.dk/pages/musik

Yasmin i Politiken med forskere  https://legekunst.nu/wp-content/uploads/Artikel-Politiken-2.-sektion-10.- februar-2020.pdf 

Hvor: Jeres egne lokaler

Antal børn: 8-15 børn - det skal være den samme børnegruppe
ved hvert besøg

Varighed: Tre besøg med ca. en uges mellemrum, ca. 45-60 minutter pr. gang, datoer og tider aftales med Yasmin.

Periode: 2023 efterår, 2024 forår

LegeAgent Yasmin ligger på gulvet og kigger sammen med en gruppe børn på en lysende lampe
©

Legekunst i Helsingør

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 dage
Pris:
900 kr.
Max deltagere:
15 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5, 6
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Social udvikling
Læringsmål:
Læreplanstemaer:

• Alsidig personlig udvikling
• Børneperspektiv
• Leg
• Krop, sanser og bevægelse
• Kultur, æstetik og fællesskaber

Læringsmål: Dette forløb bidrager blandt andet til disse pædagogiske mål i den pædagogiske læreplan:

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING
Børnene oplever deltagelse og medindflydelse

Børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og ukendte måder og får tillid til egne potentialer

Børnene oplever samspil og tilknytning til det pædagogiske personale

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE
Børnene udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på

Børnene oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB
Børnene får en kulturel oplevelse, hvor de som aktive deltagere bliver stimuleret i forhold til deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed.