Kulturskolerne

Kulturpakke - Lille sky - Dagtilbud: 3-6 år

En musikdramatisk fortælling der gør børnene til aktive medskabere af scenekunst og stimulerer med finurlige ord og danserytmer.

Lille sky er en historie om venskab, mod og håb. Lille sky er forsvundet efter et skænderi med solen. De to piger Trolderose og Trommelise savner deres sky. Deres klokketræ er visnet, og de har ingen steder at søge ly for solens varme stråler. Gennem musik, sang og dans prøver de at kalde Lille sky hjem, og her kan børnene hjælpe.

Formål

 • At styrke børnenes nærvær og koncentration gennem musik, sang, dans og historiefortælling.
 • At gøre mødet med scenekunst legende og nærværende for børnene.
 • At føle og sanse musikken på egen krop.
 • At stimulere børnenes sproglige udvikling.

Det kan I gøre inden første besøg

 • Lyt til musikfortællingen på Spotify og lær gerne sangene: "Svalesang" og "Du kan regne med mig".
 • Lad børnene danse til sangen "En særlig dag".
 • Tal med børnene om, hvorfor det er vigtigt for naturen, at der både kommer både sol og regn.
 • Lad børnene fokusere på lydene i naturen, når I er udenfor. Tal om, hvad de kan høre.
 • Tal med børnene om, hvorfor det er vigtigt, at vi passer på naturen.

Første besøg 

Trommelise og Trolderose lægger vejen forbi daginstitutionen på et ca. 40 minutter langt stuebesøg. Vi øver sangene "Svalesang" og "Du kan regne med mig" samt lærer en lille dans til "En særlig dag". Derudover får børnene mulighed for at prøve instrumenterne. Vi taler også lidt om sproget, og hvordan man f.eks. kan bruge ordet 'regne' på forskellige måder.

Det kan I gøre inden andet besøg

 • Tegne svaler og hænge dem op.
 • Male skyer og sætte op på væggen.
 • Finde fjer i naturen og evt. lave en drømmefanger.
 • Lave et lille træ af grene.
 • Lave kæmpe fluer af forskellige materialer og hænge op.

Andet besøg

Ved dette besøg, nogle uger efter det første, kommer Trolderose og Trommelise igen ud i dagtilbuddet til samme børnegruppe. Men denne gang er det for at spille og fortælle hele historien om Lille sky for børnene. Det er interaktiv koncert, hvor børnene får lov til at deltage med de sange og dansen, de har lært undervejs.

Det kan I gøre efter besøgene

 • Lad den scene børnene har lavet blive, og giv dem mulighed for selv at lege Trolderose og Trommelise.
 • Lav selv nogle instrumenter. Musikerne vil give gode idéer til, hvordan det kan gribes an med meget enkle midler. Trommelise spiller selv på gamle dåser og plastikbøtter med spisepinde.

Undervisere

Stine Michel, musiker og komponist, og Christine Dueholm, musiker.

Hvor: I jeres egne lokaler. Find et sted, hvor gruppen ikke bliver forstyrret – altså ikke et lokale med gennemgang

Antal børn: 20 - det skal være samme gruppe børn ved begge besøg


Varighed: Hvert besøg varer ca. 40 min. Fra enten kl. 9 eller kl. 10.30 – underviserne vil ankomme 30 min. før

Periode: 2023 uge 44 og 47,
 2024 uge 20 og 22

Lille sky

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 dage
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
Max deltagere:
20 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5, 6
Læreplanstemaer:
 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse pædagogiske mål i den pædagogiske læreplan:

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING
Børnene oplever deltagelse og medindflydelse.

Børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og ukendte måder og får tillid til egne potentialer.

KOMMUNIKATION OG SPROG
Forløbet understøtter at børnene opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som de kan anvende i sociale fællesskaber.

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE
Børnene udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på

Børnene oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB
Børnene får en kulturel oplevelse, hvor de som aktive deltagere bliver stimuleret i forhold til deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed.

Børnene opnår erfaring med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier