Kulturskolerne

Kulturpakke – Transforming the Iconic Phone Box – Skole: 7.-9. klasse

Design en ny funktion til Londons ikoniske røde telefonbokse – og få talt en masse engelsk samtidig!

Denne Kulturpakke er et sjovt og lærerigt praktisk-musisk engelskforløb, hvor design og arkitektur bliver inddraget i engelskundervisningen.

Under forløbet bliver der talt og lyttet til engelsk hele dagen, når eleverne arbejder med at fremstille arkitekturmodeller i 1:15 af deres ideer til en ny brug af Londons historiske røde telefonbokse.

Dagen starter med Powerpoints og en lille film som inspiration til dagens forløb og en hurtig skitseopgave. Derefter sætter eleverne to og to form på deres designideer, mens de taler engelsk. Sidst i workshoppen præsenterer eleverne deres model for klassen – naturligvis på engelsk.

Arkitekterne Charlotte Carstensen og Julie Dufour medbringer alle materialer og redskaber til workshoppen. I Udskolingshusets lækre Makerspace er der også mulighed for at benytte fx 3D-penne i udførelsen af opgaven.

Klassen får deres arkitekturmodeller og skitser med hjem til skolen, så klassen fx kan lave en lille pop-up-udstilling på skolens bibliotek.

Forløbet er egnet til følgende fag: Engelsk, håndværk og design samt matematik.

 Formål

  • Eleverne får talt en hel masse engelsk i løbet af dagen – ofte uden at de selv opdager det, fordi de er optaget af ”det fælles tredje”
  • Eleverne får indblik i arkitekturens univers
  • Eleverne får kendskab til forskellige materialer, former, funktioner og skala
  • Elevernes rumlige opfattelse og evne til at sætte form og ord på en idé styrkes

Det kan I gøre inden kulturpakken

  • Arbejde med skalaforhold og målstok
  • Arbejde med London og telefonboksenes betydning – hvad er ”et ikon”?

Det kan I gøre efter kulturpakken 

  • I kan evt. lave en pop-op-udstilling af jeres telefonboks-modeller på skolen

Særligt for denne kulturpakke

OBS: Denne kulturpakke udbydes i samarbejde med Udskolingshuset i Byens hus. Udskolingshuset er et kommunalt tilbud møntet på kommunens folkeskoler. For folkeskoler gælder det derfor, at den egenbetaling, som normalt findes på kulturpakker, på denne kulturpakke betales af Udskolingshuset. Dvs. at kulturpakken er gratis for folkeskoleklasser.

For privatskoler gælder, at kulturpakken godt kan søges, men her vil der være en egenbetaling på 800 kr. (da Udskolingshuset ikke har hjemmel til at betale for privatskoler). Desuden vil privatskolernes ”Transforming the icon Phonebox”-kulturpakker afholdes i Kulturskolernes billedkunstlokaler.

Underviser

Julie Dufour, arkitekt og formidler 

Charlotte Carstensen, arkitekt og formidler 

www.allabouta.dk 

Hvor: Udskolingshuset
Tidsrum: kl. 9-13
Periode: 2024 januar-februar

Pris: Gratis for folkeskoler i Gentofte Kommune. Privatskoler skal betale en egenbetaling på 800 kr.

ikonisk telefonboks
Den ikoniske røde London-telefonboks får nye formål i denne Kulturpakke.
Foto

Allabouta

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
Gratis
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Engelsk - Kultur og samfund, Engelsk - Mundtlig kommunikation, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Matematik - Geometri og måling, Matematik - Matematiske kompetencer
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk, Håndværk og design, Innovation og entreprenørskab, Matematik, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager eksempelvis til disse læringsmål i faget Engelsk:

Eleverne skal ved at anvende varierede arbejdsmetoder, it og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter opnå oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.

Det bidrager også til disse læringsmål i faget Håndværk og design:

Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske håndværks- og designprocesser skal eleverne lære at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang fremmes. Eleverne skal såvel individuelt som i samarbejde gennem stillingtagen og handling opnå tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at arbejde med hænderne.