Kulturskolerne

Kulturpakke - Ulven og de tre små grise - Dagtilbud 2 -4 år

Eventyrfortælling og teaterleg for de små.

Vi fortæller sammen eventyret om Ulven og de tre små grise, og vi bruger vores kroppe og stemmer til at skabe skovens lyde og lege skovens træer. Vi leger, at vi er grise og pruster som en farlig ulv. Men ulven er kilden og stikker af til sidst - og så jubler grisene og synger højt. 

Fortælling i børnenes øjenhøjde med fokus på samvær, inklusion, humor, leg og eventyr.

Formål

  • At give børnene en tryg og nær oplevelse med fortælling og brug af krop og egne stemmer til lyde, rytmer og sang.
  • Vi lytter til hinanden og gentager fraser i historien undervejs. Tempoet er roligt, så der skabes en tryg og god kontakt med humor, grin og nærvær, mens samhørighedsfølelsen i gruppen styrkes.

Forberedelse

  • Tilmeld en relativt homogen børnegruppe ift. alder/udviklingstrin.
  • Et hyggeligt rum med gulvplads og puder samt underlag at sidde på.

Det kan I også gøre inden besøget 

Læs "Ulven og de tre små grise" op og se på billederne i bogen sammen

Det kan I gøre efter kulturpakken 

Genfortæl historien om Ulven og de små grise og se, om I kan huske stemmerne og lydene. 

Underviser

Mette Maria Ahrenkiel er uddannet skuespiller og har spillet på de fleste af landets store scener. De senere år har hun undervist børn, bl.a. på Dramaskolen ved Kulturskolerne i Gentofte.

Hvor: I jeres egne lokaler

Antal børn: Max.12

Varighed: Én dag, kl. 9.45-10.30

Periode: 2023 september og oktober, 2024 april og maj.

 

Skuespiller Mette Maria Ahrenkiel

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
12 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
2, 3, 4
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Social udvikling
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse pædagogiske mål i den pædagogiske læreplan:

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING
Børnene oplever deltagelse og medindflydelse

Børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og ukendte måder og får tillid til egne potentialer

Børnene oplever samspil og tilknytning til det pædagogiske personale

KOMMUNIKATION OG SPROG
Forløbet understøtter at børnene opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som de kan anvende i sociale fællesskaber.

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB
Børnene får en kulturel oplevelse, hvor de som både som tilskuere og aktive deltagere bliver stimuleret i forhold til deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed.