Dansk Skoleidræt

Kurser i aktive frikvarterer

Vi holder kurser i hele landet:

Skab liv og glade ansigter i skolegården med fede frikvarterer. I Legepatruljen og GameBoosters laver ældre elever sjove og sociale aktiviteter med deres yngre skolekammerater i frikvartererne. Gennem gode oplevelser med bevægelse og en tryg stor-lille-relation styrkes skolens trivsel og elevernes sociale samvær på tværs af årgange.

Tilmeld dig et af vores planlagte kurser eller book et nyt

Tilmelding til et kursus kan ske på flere måder. Du kan tilmelde udvalgt pædagogisk personale eller ledelse til et allerede planlagt kursus i oversigten nederst på siden eller afholde et kursus kun for din skole.

Kurser i Aktive Frikvarterer

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
280 kr.
Yderligere priser:
Se priser på skoleidraet.dk

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus