Tidens Samling

Kvindeliv i det 20. århundrede

Ligestilling, kønsroller og kvindebevægelse? P-pille, abort og seksualitet? Hvordan har kvindens samfundsmæssige vilkår forandret sig igennem det 20. århundrede? Hvilke forskelle og ligheder er der mellem kvinders liv førhen og nu?

Med fokus på kvindens vilkår fra 1900-1999 går eleverne på opdagelse i Tidens Samlings permanente udstilling, hvor de ser, hører og føler tidligere tiders historie med alle sanser. I museets ni stuer kan eleverne undersøge og opleve en unik historisk vinkel på det at være kvinde.

Med udgangspunkt i den nære fortid skal eleverne reflektere over egen samtid, tidligere generationers kvindeliv og fremtiden for kvinder. Hvordan har kvindens rolle, synlighed og medbestemmelse i samfundet ændret sig siden forældre, bedsteforældre og oldeforældres tid? I opgaverne tages der udgangspunkt i elevernes familiemedlemmers fortællinger om deres egen barndom, ungdom og voksenliv.

Om Tidens Samling
Tidens Samling er et HANDS-ON museum for mode, form og bolig fra 1900-1999. Museets permanente udstilling er indrettet med tidstypiske stuer fra årtierne. Her kommer man helt tæt på den nære fortid, hvor man må sætte sig i møblerne, åbne skufferne, læse i bøgerne og prøve tøjet. 

Samlingens mange detaljer sætter erindringer i gang hos det voksne publikum, mens børn og unge lærer om tidligere generationers dagligdag. Museet rummer desuden et udklædningsområde, med rig mulighed for selv at prøve både originalt tøj, parykker, hatte og tilbehør fra de forskellige årtier.

Foruden den permanente udstilling arrangeres der vekslende særudstillinger, der sætter fokus på væsentlige tidsperioder, begivenheder og dansk design i det 20. århundrede.

Kvinder klædt i tøj fra forskellige årtier i det 20. århundrede

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
30 kr.
Yderligere priser:
Entré: Elev (6-17 år) 30 kr. pr. person / Elev (18 år og over) 50 kr. pr. person / Lærer 50 kr. pr. person. Rundvisning i den permanente udstilling: 450 kr. Rundvisningen varer ca. 1 time. Materialet er gratis.
Max deltagere:
32 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Formålet med undervisningsmaterialet og besøget er at give eleverne en forståelse for, hvordan kvinders livsvilkår er formet igennem historien - privat som samfundsmæssigt. Eleverne skal perspektivere, reflektere over og argumentere for nutidens syn på kønsroller, ligestilling og levevilkår i en kulturhistorisk kontekst. Forløbet har fokus på temaer som uddannelse, seksualitet og moderskab.

Eleverne kan:

- sammenligne og forklare sammenhænge/forskelle/ligheder mellem den samfundsmæssige udvikling i sociale og kulturelle mønstre
- anvende og kombinere viden fra faget til at redegøre for aktuelle kulturelle strømninger og problemstillinger
- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog om kulturhistoriske dilemmaer

Se alle tilbud fra: