Arbejdermuseet

Kvindeliv – Ud af skyggen

Hvem og hvad har plads i historien?

Hvem har skrevet den?

Hvad driver den frem?

Og hvordan er eleverne egentlig selv historieskabt og -skabende?

Alt det og meget mere dykker vi ned i i forløbet “Ud af skyggen – Hvem har plads i historien”. Her får eleverne gennem dilemmabaseret arbejde og i mødet med historiske scenarier styrket deres historiebevidsthed og udviklet kritisk-analytiske perspektiver på den gængse historieskrivning.

Kvinder sidder ned og arbejder på bryggeriet Tuborg. De sidder på ølkasser omkring et bord og arbejder med noget, vi ikke kan se. Der står en opsynsmand med forklæde og holder øje med dem. Billedet er i sort hvidt og fra 1920.

Arbejderkvinderne og eleverne

“Kvindeliv – Ud af skyggen" henvender sig til grundskolens udskoling og centrerer sig omkring spørgsmålet: Hvem har plads i historien? Undervisningen er bygget op omkring dilemmaer, der knytter sig til arbejderkvindernes historiske og nutidige kampe for retten til egen krop, retten til ligeløn, retten til selvbestemmelse og selvfølgelig retten til demokratisk deltagelse. Formålet med undervisningen er at styrke elevernes demokratiske dannelse, historiske bevidsthed og empati.

Gennem genstande, poesi, citater og uddrag fra erindringer vil eleverne stifte bekendtskab med kvindernes faglige og politiske organisering, de kvinder, der gik forrest, og de kvinder, vi ikke kender meget til, men som var i alle samfundets kroge, og hvis historier indtil nu har været ufortalte.

Forløbet afsluttes med en kobling til og spejling af elevernes livsverden i en diskussion om, hvordan de kan være med til at skabe ligestilling og fremdrift i historien og i samfundet, og hvilke kampe de står i og overfor.

I forløbet vil vi facilitere de svære snakke om køn, seksualitet og ligestilling ud fra dialogisk-demokratiske principper til undervisningsfacilitering, og vi vil have et stærkt fokus på repræsentation af køn og seksualitet, så alle elever oplever, at det er trygt at deltage med ytringer, holdninger og refleksioner.

Kvinder fra fagforeningen KAD demonstrerer for ligeløn og en 40 timers arbejdsuge. Billedet er taget om vinteren og er i sort hvid fra 1970'erne.
Kvinder demonstrerer for ligeløn
©

Arbejdermuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
650 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne kan formulere historiske problemstillinger og udvikle løsningsforslag med fokus på fortidens og nutidens ligestillingskampe.

Eleverne kan identificere strukturerer, der har påvirket deres historiebevidsthed.

Eleverne kan ud fra historiske scenarier og rød poesi med fokus på arbejderkvindehistorie udtrykke fortidsfortolkninger af og fremtidsforventninger til historieskrivning og samfundsforhold.

Eleverne kan gennem dilemmabaseret arbejde udvikle evnen til at forme og danne meninger.

Se alle tilbud fra: