Kulturhuse & Biblioteker Aabenraa

Læseklasse

Læseklasser er et tilbud, hvor skoleklasser får muligheden for - som en af bibliotekets udvalgte 'læseklasser' - at få et hav af inspiration, boganbefalinger, læsetips, læseudfordringer og fantastiske læseoplevelser gennem et helt skoleår. Den enkelte læseklasse bliver koblet til en fast børnekulturformidler der står for spændende aktiviteter og arrangementer, samt sender inspiration og materialer til klassen gennem hele året.

Et Læseklasseforløb henvender sig til 4. klasser og er et særligt tilrettelagt forløb der strækker sig over et helt skoleår. 

Formålet er at fremme læseglæden og motivationen ved at give klassen målrettet læseinspiration og kendskab til biblioteket. 

Forløbet består af et indledende besøg på biblioteket, tre besøg i klassen og endelig en afsluttende læsefestival på biblioteket med de andre læseklasser.

 

Tidspunkter aftales individuelt, men kan se således ud:

September: Meet and greet på biblioteket, hvor klassen udfylder individuelle læselandskaber og lærer biblioteket at kende

Oktober: Besøg i klassen, booktalk ud fra læselandskab, bogkasse til udlån i klassen 

December el. januar: Besøg i klassen, booktalk, ny bogkasse, læseaktivitet

Marts el. april: Besøg i klassen, booktalk, ny bogkasse, læseaktivitet

Juni: Afslutning med Læsefestival på biblioteket med de andre læseklasser, forskellige workhops, evt. forfatterbesøg

 

Ved mange henvendelser prioriterer vi klasser med langt til et fysisk bibliotek. 

 

 

 

Børn der læser, Læsesporet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4.
Kompetenceområde:
Dansk - Læsning
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Eleven får kendskab til
forskellige genrer og tekster

Eleven kan læse
multimodale
tekster med henblik
på oplevelse og
faglig viden.