Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Lav dit eget 1864-billede

Historiemaleri er ikke kun for malere. Gennem inspiration fra museets udstilling skal eleverne fremstille digitale udgaver af historiemaleriet set med nutidsøjne.

Forløbet rummer to dele. Der indledes med en ganske kort introduktion til og overblik over krigen 1864, herunder en gennemgang af en række historiemalerier med motiver fra krigen 1864. Herefter inddeles eleverne i grupper (max. 8). I grupperne skal man, med museets udstilling om emnet, lade sig inspirere til en debat om, hvordan et nutidigt billede fra krigen 1864 efter elevernes mening skal se ud. Herefter skal gruppen ved hjælp af en mængde rekvisitter, billeder og iPad prøve at fremstille det billede, der blev resultatet af deres drøftelser. Vi samles i plenum og gennemgår resultaterne. Museet stiller iPads, rekvisitter og materialer til rådighed.

Hvornår

Hele året.

1.4. - 31.10.: Mandag - torsdag kl. 8.15 - 15, fredag kl. 8.15-12.00.

1.11. - 31.3.: Tirsdag - torsdag kl. 8.15 - 15, fredag kl. 8.15 -12.00.

Eksempel på historiemaleri
Eksempel på nyt historiemaleri
©

Museum Sønderjylland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1100 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fremstilling, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie
Læringsmål:
I faget historie er forløbet med til at understøtte elevernes refleksioner over samspillet mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning på baggrund af arbejdet med konstruktion af historiske fortællinger. Forløbet styrker derved elevernes erkendelse af at være både historieskabt og historieskabende. I faget billedkunst som valgfag giver forløbet eleverne mulighed for at afprøve visuelle medier og udtryks- og billedformer. De får mulighed for at formidle iagttagelser, informationer, tanker, forestillinger og holdninger til andre. I faget dansk styrker forløbet elevernes evne til at udtrykke sig forståeligt, klart og varieret gennem billeder i en form, der passer til genre og situation.