NaturBornholm

Livet i et vandhul

Vær med til at kigge nærmere når vi går under vandoverfladen i et vandhul for her findes der et helt fantastisk dyreliv!

Livet i et vandhul

Med fiskenet og akvarier, terrarier og insektnet, undersøgelsesbakker, forstørrelsesglas og bestemmelsesduge begiver vi os samlet ned til et af vandhullerne nær NaturBornholm. 

Vi undersøger, hvad der gemmer sig under vandoverfladen og i bevoksningen rundt om vandhullet. Der er smådyr alle vegne, og mange af dem opdager vi aldrig, hvis vi ikke søger efter dem.
Med udgangspunkt i elevernes egne fangster kigger vi på, hvilke dyr vi har i terrarier og akvarier. Vi beskriver, hvordan smådyrene ser ud, og til hvilken dyregruppe de mon tilhører. Hvordan kan man se, at dyret er et insekt? Sammen prøver vi at bestemme dyrene og måske finde ud af, hvad de hedder. Vi kommer ind på, hvad smådyrene æder, og hvilke forsvarsmekanismer de har, så de ikke bliver ædt af andre. Om foråret møder vi helt sikkert frøer, frøæg eller haletudser, som vi også ser på.


Før læringsaktiviteten er det en god idé, at eleverne får snakket om forskellige dyregrupper, levesteder og fødevalg, især de hvirvelløse dyr, som der er flest af.


Efter oplægget med naturvejlederen kan I arbejde videre på egen hånd ved at:
1. Fange flere dyr, som studeres. I skal blot sætte dyrene tilbage i naturen og aflevere de lånte materialer på NaturBornholm.
2. Kigge mere på dyrene i Naturværkstedet, husk at booke på forhånd.
3. Benytte NaturBornholms udstillinger, som har åbent fra 1. april til 31. oktober.


”Livet i et vandhul” lægger op til, at I selv kan arbejde videre med at undersøge vandhuller, søer og vandløb i nærheden af jeres skole samt udføre enkle temperatur- og vandmålinger m.m.


Praktisk information:

 

Hvornår: bedst fra april til oktober


Husk fornuftigt tøj og gummistøvler.
Tag gerne logbøger, tegnematerialer og tablets eller mobiltelefoner med til at tage fotos med, til arbejdet senere hjemme på skolen.
Er turen om foråret, kan I medbringe et lille akvarium. Så kan I tage frøæg med hjem til udklækning. Husk, at I skal genudsætte dem i det samme vandhul, når haletudserne begynder at udvikle bagben.

Baggrundsmaterialer:

Arbejdsark:

Live i et vandhul
Livet i et vandhul
Foto

Natur Bornholm

©

Natur Bornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
650 kr. Gratis
Yderligere priser:
Kræver årskort for skoler.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (2. – 4.klasse) Organismer (2. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Modellering:
Organismer (2. klasse) Mennesket (4. klasse)

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag (2. – 4. klasse) Organismer (2. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (2. – 4. klasse)