Karen Blixen Museum

Livet i vandhullet

Hvilke dyr lever i vandhullet? Hvordan genkender man de forskellige vanddyr? Hvordan er dyrene tilpasset deres levested under vandet?
Dette forløb kan først afvikles efter påskeferien 2024.

Vi udforsker dyrelivet under vandoverfladen i den smukke havedam i Karen Blixen Fuglereservat. Havedammen er rig på dyreliv og rummer alt fra spændende vandinsekter til bløddyr, igler, krebsdyr, spindlere, orme, fisk og padder. 

Vi starter i museets udstilling, hvor eleverne introduceres til forskellige dyregrupper og levesteder under vand. Derefter udforsker eleverne havedammen med forskellige redskaber, og dyrene studeres med lup i sorteringsbakker og små akvarier. Museets naturformidler guider eleverne gennem artsbestemmelserne ved brug af bestemmelsesduge. 

Undervejs lærer eleverne om dyrenes tilpasninger til de forskellige levesteder under vand, samt hvordan man håndterer de små vilde vanddyr på en skånsom måde. Ved større elever perspektiverer vi til vandets betydning for liv og biodiversitet.   

Karen Blixen Fuglereservat på Rungstedlund er et 15 Ha stort naturområde, som er helt unikt, idet det siden 1958 har været drevet efter Karen Blixens udstukne retningslinjer med målet at sikre optimal trivsel for fugleliv og biodiversitet. Karen Blixen var en pioner inden for naturbevarelse, og området rummer i dag mange væsentlige elementer for biodiversitet i form af hundredårige gamle træer, vildskov, åbent græsland med køer og heste, vådområder, dødt ved, krat og blomsterhave.

Elever fanger vanddyr.
Foto

Annemette Kuhlmann

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
775 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Natur/teknologi
Læringsmål:
At eleverne får erfaring med at indsamle og undersøge vandlevende dyr.

At eleverne får erfaring med at genkende særlige karakteristika ved forskellige dyregrupper af vandlevende dyr og at artsbestemme dyrene.

At eleverne får viden om de dyr, der lever i et dansk vandhul, og hvilke tilpasninger dyrene har til deres levesteder.