Bornholms Museum

Livet på Bornholm i stenalderen

Gennem fortælling, dialog og visning/berøring af originale genstande prøver vi at få et indblik i, hvordan bl.a. naturforhold danner rammen om livsvilkår og levevis på Bornholm i stenalderen.

Det handler om de første bornholmere, om jagt, fiskeri, sankning og de første bønder. Vi finder spor/genstande fra fortiden, der relaterer sig til elevernes lokalområde, og vi kaster et blik på omverdenen.
Levevis på Bornholm var allerede dengang et samspil af lokale forhold og internationale påvirkninger.
Vi tager afsæt i genstandene, eleverne får indblik i arkæologernes tankegang og arbejdsmetoder. Eleverne får mulighed for at sætte deres eget liv i relation til tidligere tiders grundvilkår, se udvikling og sammenhænge. Fund fra stenalderen og de manglende skriftlige kilder er udgangspunkt for fortolkninger, som eleverne selv må tage del i og forholde sig til.


Baggrundsmaterialer:
Vi opfordrer til, at du tager klassen på tur til et oldtidsminde i nærheden af skolen. Eksempel på stenaldersteder findes i ”Fortidsminder på Bornholm”, 2006, fra Bornholms Regionskommune.
Se også på hjemmesiden www.skovognatur.dk - tast Ud, Beskrivelser – Bornholm og Rispebjerg. Rispebjerg er et oplagt mål for en oldtidmindetur, fordi man på Rispebjerg har forsøgt at genskabe stenalderens ”borg”.
Emnet er velegnet til storylines hjemme i skolen.
Find desuden Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk - find undervisningsmaterialer for grundskolen, og hent Danmarks oldtid.

 

Vil du vide mere om Skoletjenesten Bornholm?

www.skoletjenesten.dk/Bornholm Skoletjenesten

Skal du på lejrskole på Bornholm?

Find undervisningsaktiviteter, inspiration, rejseinformationer, overnatningssteder og andre praktiske oplysninger:

 www.lejrskole.bornholm.info

Bornholms Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for bornholmske skoler , 600 kr. for lejrskoler
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie