Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Magtens bolig - Herregårdens rolle i samfundet

Bag overskriften Magtens bolig gemmer der sig et forløb der knytter bygninger, interiør og de mennesker der boede på Gammel Estrup, til centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarkshistorien i et diakront perspektiv. Herregårdens mange historier, rum, genstande og portrætter er udgangspunktet for forløbet, hvor eleverne arbejder med den danske adels udviklingshistorie fra renæssancen og frem til lensafløsningslovens indførelse.

Som forberedelse til forløbet arbejder eleverne med et unikt sæt af herregårdshistoriske kilder, som efterfølgende anvendes til løsning af en række opgaver på selve museet. Her skal eleverne arbejde med historiske genstande og bygninger på Gammel Estrup som kildetyper, der i kombination med de skriftlige kilder skal give eleverne en sanselig læringsoplevelse præget af høj faglighed og alternative læringsstile. Afslutningsvis skal eleverne fremlægge deres opgavesvar på museet under vejledning af museumsformidleren. I undervisningen på museet anvendes forskellige greb, der bryder med den klassiske undervisningsstruktur og engagerer eleverne direkte i mødet med historien.

Få et indblik i undervisningsressourcerne og mulighederne ved at besøge nedenstående hjemmeside:

https://jagtenpaafortiden.dk/ungdomsuddannelser/

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4½ time
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie
Læringsmål:
Redegørelse for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling