Marstal Søfartsmuseum

Matematik på museet – skibsmodeller og målestok

Dette er et materiale, der, med udgangspunkt i museets samling af skibsmodeller, vil gøre begrebet målestoksforhold mere konkret for eleverne. Samtidig får de et indblik i Marstals søfartshistorie.

Materialet tager sit udgangspunkt i nogle af Søfartsmuseets talrige modeller for at gøre begrebet målestoksforhold mere konkret for eleverne. Dette sker ved, at eleverne finder og måler nogle af Søfartsmuseets mange skibsmodeller og derefter beregner sig frem til det originale skibs størrelse. Hvis I er heldige, ligger et eller to af disse skibe til kaj under jeres besøg, nemlig carolineren Samka og skonnerten Bonavista. Så kan man foretage en umiddelbar sammenligning.

Ombord på jagten
Eleverne måler og beregner på jagten.
©

K-Art-House

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Matematik - Geometri og måling
Fag:
Historie, Matematik
Læringsmål:
Matematik:

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.

Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål.

Eleven kan oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler.

Eleven har viden om hverdagssproglige oversættelser af udtryk med matematiske symboler.

Historie:

Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger.

Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.

Eleven har viden om lokalhistorie.

Se alle tilbud fra: