Skoletjenesten Kolding

Med Christian 4. på Koldinghus

- Rundvisning med fokus på Christian 4. og hans mange ophold på Koldinghus, særligt som barn.

Christian 4., der regerede 1588-1648, er en af de bedst kendte konger i Danmark. Han er samtidig en af de konger, der opholdt sig mest på Koldinghus, især i sin barndom. Han er tillige en af de konger, der har sat det største præg på Koldinghus. Kæmpetårnet blev således bygget i begyndelsen af 1600-tallet i hans regeringstid.

På vores vandring rundt på slottet vil vi følge i Christian 4.s fodspor. Undervejs vil vi fortælle beretningen om, hvordan han som lille skoledreng blev sendt til Koldinghus af sine forældre for at gå i skole her, hvordan han som voksen konge byggede videre på slottet og om de fester, han holdt her.

Christian d. 4
Christian 4.
Foto

Koldinghus

©

Koldinghus

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om væsentlige
træk ved historiske perioder.