Skoletjenesten Kolding

Med Christian 4. på Koldinghus

Barnehof, brand og ikonisk kæmpetårn

Christian 4., der regerede 1588-1648, er en af de bedst kendte konger i Danmark. Han er samtidig en af de konger, der opholdt sig mest på Koldinghus, især i sin barndom. Han er tillige en af de konger, der har sat et markant præg på Koldinghus. Det ikoniske kæmpetårn blev for eksempel bygget i begyndelsen af 1600-tallet, altså i Christian 4.s regeringstid. Under vores besøg på slottet følger vi i Christian 4.s fodspor. Undervejs møder eleverne beretningen om, hvordan han som lille dreng blev sendt til Koldinghus af sine forældre for at gå i skole her. Hvordan han som voksen konge byggede videre på slottet og om de fester, han holdt her. 

Har I en hel fagdag til rådighed kan forløbet med fordel kombineres med byvandringen "Kolding i middelalder og renæssance" eller forløbet "Koldinghus fra grænseborg til museum".

Transport: Kolding Kommune har afsat en central pulje, som skal gøre det muligt for skolerne at benytte tilbud i Kolding Kommune. Alle skoler i kommunen kan trække på puljen. Læs mere på Kolding Kommunes intranet her: http://hercules/sko?item=1567498

Christian d. 4
Christian 4.
Foto

Koldinghus

©

Koldinghus

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om væsentlige
træk ved historiske perioder.