Museum Sønderjylland - Gram Lergrav & Palæontologi

Med palæontologen på arbejde

Formålet med undervisningen er at udføre feltstudier i en lergrav med et profil fra sen Miocæn, hvor der findes et stort indhold af fossiler, som er videnskabeligt værdifulde i palæontologisk studier.

I selve lergraven kommer I til at lave en geologisk feltundersøgelse, bagefter skal arbejde med fossilerne, den geologisk tid og praktisk håndtering/konservering af fossilerne.

Når I ankommer til museet, vil I først få en rundvisning på museet, hvor vi bl.a. præsenterer vores fossile kronjuveler. Museumsformidleren fokuserer undervejs på geologisk tid og det praktiske arbejde i at undersøge de mange fossiler, som ligger gemt i den gamle havbund.
Rent praktisk skal I klæde om på museet, gå til graveområdet med graveudstyr. Vi arbejder i lergraven efter en aftalt tid og slutter af i museets laboratorium.

Husk: Gummistøvler og praktisk tøj til vådt og beskidt arbejde!
Bemærk: Aktiviteterne i lergraven  gennemføres ikke ved sne, frost eller i meget vådt føre.
Når vi er færdige, er I velkomne til at benytte museets faciliteter og fx spise frokost ved vores borde/bænke.

Nucula-musling
Nogle fossiler er let genkendelige og yderst velbevarede. Her en nucula-musling.
Foto

MSJ

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1100 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Biologi, Naturgeografi
Læringsmål:
-