Nationalmuseet - Danmarks Middelalder og Renæssance

Middelalderens magt og menneske

Bliv klogere på middelalderen, og sæt den i relation til nutiden. Hvordan var samfundslivet, levevilkårene og magtrelationerne, og hvordan har middelalderen påvirket dagens Danmark?

Med udgangspunkt i elevernes egen hverdag og livsforståelser giver dette undervisningsforløb forståelse for, hvordan middelalderens samfund var opbygget, hvad man arbejdede med, og hvordan man levede. Eleverne inddrages aktivt i undervisningen og trænes i at arbejde med museets udstilling og anvende kilder til at forstå fortiden og opnå ny viden om nutiden.

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Middelalderens magt og menneske

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
900 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid.