Skibene på Holmen

Min dag i marinen

Tag på en tidsrejse tilbage til den kolde krig.

Der venter eleverne en aktiv og sansemættende oplevelse, når klasselokalet byttes ud med et ægte krigsskib.

Eleverne skal bruge mobiltelefon med en QR-skanner til forløbet.

Undervisningen tilbydes primært om onsdagen, men vi imødekommer så vidt muligt alle ønsker.
  • at eleverne oplever en undervisningsform med højt læringspotentiale, hvor alle kan være med.
  • at eleverne på egen krop får afprøvet livet på et autentisk krigsskib fra den kolde krig.
  • at eleverne får en god fælles klasseoplevelse.
  • at eleverne skal løse forskellige opgaver undervejs, hvor både matematik, engelsk og snilde indgår.
  • at eleverne får redskaber til at kunne sammenligne marinesoldaternes levevilkår om bord på skibe med elevernes levevilkår i dag.
  • at eleverne får afprøvet gammelt maritimt håndværk og sømandskab.
  • at give eleverne mulighed for at spille en rolle som marinesoldat og være en anden end sig selv.
Fregatten PEDER SKRAM på Holmen

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
1300 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven lærer via en rundtur gennem hele skibet om livet om bord i en fregat under den kolde krig. Der er læring i sømandskab, matematik og historie.

Yderligere skal der løses opgaver undervejs i forløbet med brug af mobiltelefon for at fuldføre turen rundt på skibet.

Forløbet afsluttes med en gruppeopgave i Kahoot.

Se alle tilbud fra: