Københavns Befæstning - Ejbybunkeren

Mission Kold Krig

Et liverollespil, hvor eleverne oplever ideologier, magtbalancer og politiske beslutninger på egen krop, når de skal spille USSR og USA under Den Kolde Krigs tilspidsede Cubakrise. Verdensfreden ligger i deres hænder.

Beskrivelse af forløbet
Mission Kold Krig er et liverollespil, hvor eleverne oplever ideologier, magtbalancer og politiske beslutninger på egen krop. Kan de stole på fjenden, tør de nedruste, og er der spioner iblandt dem? Eleverne spiller i originale dragter som politikere, generaler, journalister, hippier, arbejdere og diplomater. I dette kontrafaktiske rollespil skal eleverne agere og forhandle i en verden, der er delt i to, og hvor atombomben og 3. verdenskrig er en trussel mod verdensfreden. Mission Kold Krig spilles i det originale koldkrigsunivers: Den hemmelige Ejbybunker i Rødovre, der i efteråret 2012 åbnede for offentligheden som stort oplevelsescenter.

Den pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelse af læringsspillet er foretaget af Skoletjenesten Københavns Befæstning. Spillets gameplaystruktur er udviklet i samarbejde med Odysse A/S.

Praktisk
Bemærk: Alle praktiske detaljer sendes i en automatisk bekræftelsesmail til mailadressen oplyst i bookingen (tjek evt. spamfilter). Hvis du booker for en kollega, er det vigtigt at du videresender bekræftelsesmailen. Mailen indeholder bl.a. informationer om hvilke grupper eleverne skal være delt ind i på forhånd.
Det er endvidere vigtigt, at vi har oplysningerne (telefonnummer og mail) på den lærer, som kommer ud med klassen, så vi kan få fat i vedkommende i tilfælde af særlige forhold, informationer, ændringer el.lign.

Har du svært ved at finde vej? Frygt ej! Nedenfor finder du en guide, der kan hjælpe dig med at finde hen til ejbybunkeren. 

Du kan altid ringe, hvis du har spørgsmål.

Periode, hvor forløbet udbydes
Forløbet kan bookes hele skoleåret. 

Herunder kan du finde lærervejledning, samt før- og efteropgaver

Befaestning
Mission Kold Krig
Foto

Jeppe Carlsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
850 kr. Gratis
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Frederiksberg, København, Ballerup og Rødovre Kommuner. Se mere i onlinebookingen.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Det overordnede formål med forløbet er at omsætte abstrakte begreber omkring Den Kolde Krig til en mere konkret, kropslig og erfaringsbaseret forståelse.

Dette udmøntes bl.a. gennem Skoletjenesten Københavns Befæstnings dogmer
- Oplevelse før oplysning
- Historien er fysisk
- Læring gennem fysisk bevægelse
- Samarbejde

Fælles mål
Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger
Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling

Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger