Vendsyssel Historiske Museum

Mit første museumsbesøg

Leg og lær om gamle lege.

Efter en kort snak om, hvordan det var at være barn for 100 år siden i byen og på landet lærer og leger eleverne gamle lege. Der sluttes af i museets legetøjsudstilling.

Før besøget på museet har I mulighed for at få besøg af Lone, der fx kommer og laver gamle lege i en idrætstime. På den måde møder I et kendt ansigt, første gang I skal på museum, og der er blevet skabt en god ramme for at oplevelsen på museet bliver både tryg og sjov.

Leg og legetøj

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 700 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Idræt - Idrætskultur og relationer
Fag:
Dansk, Idræt
Læringsmål:
Eleven kender reglerne og har lært gamle idrætslege, der indeholder enkle former for løb, spring, kast
og balance.