Koldkrigsmuseum Stevnsfort ved Skoletjenesten Østsjællands Museum

MIT LIV SOM SOLDAT

En personlig fortælling, soldaterudrustning og militærøvelse.

Der venter eleverne en sansemættet oplevelse, når klasselokalet byttes ud med et spektakulært underjordisk fort fra Den Kolde Krig. Stevnsfort lå dengang i allerforreste frontlinje og var en vigtig en brik i Danmarks og NATO's forsvar.

I forløbet møder eleverne enten en forhenværende officer, værnepligtig, seniorsergent eller en anden person, der har gjort tjeneste i det danske forsvar. Den forhenværende soldat vil tage imod jer og føre jer rundt, både på terrænet og ned i undergrundens dybe gange og rum. Med udgangspunkt i soldatens personlige erindring om sin egen militærtjeneste får eleverne en unik mulighed for, med egne øjne og ører, at opleve livet som soldat.

Da undervisningsforløbet er dialogbaseret, vil der under hele forløbet være mulighed for, at den enkelte elev kan stille netop det spørgsmål, der undrer nu og her. Spørgsmål kunne fx være: Hvad er et forsvar? Er det en god ide at have et? Og hvordan forsvarer man sig selv?

Undervejs i forløbet kommer eleverne bag ved kulisserne, tæt på soldaterudrustning og tester egne styrkekræfter i enten håndgranatsbanen eller forhindringsbanen.

Det ville være oplagt at afvikle dette forløb som et tværfagligt undervisningsforløb mellem historie, idræt og samfundsfag. Det kan desuden anbefales, at forløbet enten anvendes som optakt til eller afslutning på et forløb om Den Kolde Krig hjemme på skolen, da det giver et godt indblik i Danmarks rolle i koldkrigskonflikten.  

MIT LIV SOM SOLDAT
SKAL VI OPLEVE DET UNDERJORDISKE FORT SAMMEN? HER SOVER SOLDATERNE OM NATTEN.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
900 kr.
Yderligere priser:
Inkl. entré og særlig adgang til det underjordiske fort
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Historie, Idræt, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet leder hen imod, at eleverne bliver i stand til at:

- sætte sig ind i en personlig fortælling fra det danske Forsvar

- fortælle om Den Kolde Krig

- forstå Stevnsfortet´s funktion for Danmark og NATO

- fortælle lidt om historiefagets kanonpunkt "Murens fald"

- indgå i et læringsrum, hvor alle kan være med