Skole-Kirke-Tjenesten

Monstre på spil i kristendom, myter og folketro

Projektet strækker sig over 11 lektioner, som afvikles i fagene kristendom og dansk, desuden indgår et kirkebesøg.
I projektet indgår forskellige materialer og er bygget op omkring bogen Felix og Monstrene skrevet af Morten Dürr. I fortællingen, der består af fire kapitler, tages man med på en rejse ind i en fantasifuld spil-verden, hvor bogens to hovedpersoner, Felix og Anna, møder og kæmper mod forskellige monstre.
Projektet underbygges af klassisk musik, der skaber stemning og understøtter fortælling og illustrationer i bogen.
Der arbejdet med 7 faktakort, som viser de seks forskellige monstre samt ærkeenglen Mikael, der indgår i projektet. Eleverne skal også arbejde med deres eget monsterkort.
Til projektet hører en rigtig god og brugbar hjemmeside, hvor man bl.a. finder den klassiske musik.
Adgang til hjemmesiden og materialet fås via SKT-Hjørring. 

Materialet til Monstre på spil

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Elevernes alsidige udvikling, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Musik - Musikforståelse
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Kristendomskundskab, Musik
Læringsmål:
At eleverne skal opnå indsigt i, hvordan monsterforestillinger kan optræde som personificeringer af det, mennesker frygter, og i, hvordan mennesket ved at gøre monstret konkret og synligt afslører monstrets svaghed og dermed rummer et håb om at kunne besejre det.

Der arbejdes hen imod, at eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.

At eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er, og får indsigt i monstre i kristendom, myter og folketro.