Politimuseet

Mordgåden

Med udgangspunkt i en fingeret mordsag, føres eleverne trin for trin gennem politiets efterforskningsarbejde. Omvisningen giver et historisk og aktuelt indblik i politiarbejdets metoder og dilemmaer.

Eleverne føres om bag kulisserne i politiets arbejde. Med udgangspunkt i en fingeret mordsag involveres eleverne aktivt i en efterforskning, der både er historisk og konkret. Eleverne får desuden en historisk forståelse af, hvordan politiarbejdet har udviklet sig fra det første danske politi i 1600tallet til i dag.

Politimuseet
Mordgåden
Foto

Politimuseet

©

Politimuseet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug
Fag:
Dansk, Historie, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
- Eleverne får indblik politiets efterforskningsarbejde og de dertilhørende begreber: motiver og alibier.
- Eleverne kan deltage reflekteret i en diskussion omkring forskellige former for spor. Hvad er et spor, hvad kan vi bruge det til og findes der endegyldige spor?
- Eleverne kan indgå i dialog og lytte aktivt til andre samt følge op med spørgsmål.

Se alle tilbud fra: