Dansk Skoleidræt

Motorik i skolen

Vi holder kurser i hele landet:

Motorik er en vigtig del af bevægelse. Den skal leges ind, og alle børn skal mærke succes uanset niveau. Motorikkurserne klæder jer på til at kunne styrke elevernes motoriske færdigheder ud fra forskellige parametre på de respektive klassetrin. Vi tilbyder motorikkurser til både førskole-SFO, indskoling, mellemtrin og udskoling.

Tilmeld dig et af vores planlagte kurser eller book et nyt

Tilmelding til et kursus kan ske på flere måder. Du kan tilmelde udvalgt pædagogisk personale eller ledelse til et allerede planlagt kursus i oversigten nederst på siden eller afholde et kursus kun for din skole.

Kurser i motorik

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
Se priser på skoleidraet.dk

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus