Aabenraa Kommune - åben skole

Multimar Wattforum

Grænseoverskridende aktivitet.
Multimar Wattforum i Tönning ved Eiderbroen er det største informationscenter for Schleswig-Holstein Wadden Sea National Park, og tilbyder en interaktiv oplevelse for at udforske Vadehavet. Centret fokuserer på bæredygtighed og bevaring af marint liv, med udstillinger, der dækker alt fra tidevandszoner til dybhavets mysterier. Det er et spændende sted for besøgende i alle aldre, der ønsker at lære mere om havets økosystemer og den vigtige rolle, Vadehavet spiller i det globale miljø.

Multimar Wattforum tilbyder en dybdegående og interaktiv oplevelse af Vadehavet gennem forskellige udstillinger og programmer. Besøgende kan udforske temaer som tidevandszoner, det marine økosystem, og bevaringsindsatser. Centret arrangerer også guidede ture og har specialprogrammer for skoler og børn, hvilket gør det til et ideelt sted for uddannelsesudflugter. Derudover er der mulighed for at opleve hands-on udstillinger, hvor man kan lære om og interagere direkte med havets liv. For yderligere detaljer om besøgsmuligheder, udstillinger, og programmer, besøg hjemmesiden: https://multimar-wattforum.de 

Læs mere om skolebesøg: https://multimar-wattforum.de/bildung.html 

 

Søg om 100 % tilskud fra KursKultur 2.0

Multimar

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Kommunikation, Geografi - Kommunikation, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Natur/teknologi, Sproglig udvikling, Tysk
Læringsmål:
a