Carl Nielsen Museet

Musikdynamit for indskolingen

I undervisningsforløbet "Musikdynamit" lærer eleverne Carl Nielsen og sig selv bedre at kende. Igennem sjove fortællinger og lege bliver de klogere på Carl Nielsens tanker bag musikken. Sammen med eleverne går vi på opdagelse i musikken som vores fælles, universelle sprog.

Undervisningsforløbet "Musikdynamit" består af en dialogisk og inddragende rundvisning samt sjove og udfordrende musiklege. Eleverne hører fortællinger fra Carl Nielsens barndom, om hans inspiration til både symfonier og melodier og om hans legende og eksperimenterende tilgang. Med udgangspunkt i nyeste legeforskning bruge vi efterfølgende lege til at understøtte oplevelsen af bredden af Carl Nielsens kunstneriske virke.

Børnene hører lyde fra Carl Nielsens barndom
Børnene hører lyde fra Carl Nielsens barndom
Foto

Lærke Beck Johansen

©

Museum Odense

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
750 kr.
Yderligere priser:
Undervisningsforløbet er gratis i skoleåret 2023/2024 takket være være Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen Legatet. Ønskes forløbet i skoleåret 2023/24 bookes forløbet med titlen "Musikdynamit for indskoling, gratis"
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Dansk, Musik
Læringsmål:
- Eleven kan lytte opmærksomt til musik fra forskellige genrer.
- Eleven har viden om aktiv lytning.
- Eleven kan skabe lydillustrationer med krop, stemme og klangkilder.